Student Handbook

Pendidikan Program Sarjana di ITB mempunyai beban sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS yang terbagi dalam:

  • Tahap Persiapan Bersama dengan beban minimal 36 (tiga puluh enam) SKS.
  • Tahap Sarjana dengan beban minimal 108 (seratus delapan) SKS.

Buku Pedoman Program Sarjana Teknik Kelautan sama dengan Buku Pedoman Mahasiswa yang diterbitkan oleh ITB. Buku Pedoman Mahasiswa tersebut dapat diunduh dalam bentuk PDF di tautan ini: Undergraduate Student handbook 2016