Peraturan Akademik

Rangkuman Peraturan Akademik ITB

A. Peraturan untuk Tahap Persiapan Bersama (TPB)

1. Syarat Lulus TPB, IP ≥ 2.00

2. Syarat Lulus TPB, telah selesai ≥ 36 sks

B. Peraturan untuk Tahap Sarjana

Download Peraturan Akademik ITB
(Sumber:http://akademik.itb.ac.id/)